Acasă
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

De ce HELP?

HIGHER EDUCATION LEARNING PARTNERSHIPS

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE ÎNTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR


HELP s-a constituit ca o reţea de actori din mediul universitar, încorporând alături de Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, universităţile din Szarvas (Ungaria), Novi Sad (Serbia), Osijek (Croaţia), Telford (Marea Britanie).  

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui parteneriat între reprezentanţii istituţiilor de învăţământ superior şi reprezentanţii sectorului privat în vederea înlesnirii dialogului dintre diferiţii stakeholderi, dialog asupra nevoilor şi posibilităţilor de formare .

Contextul comunitar constă din strategia globală a UE stabilită la Consiliul European de la Lisabona (2000) de „a deveni cea mai dinamică şi mai competitivă economie bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o coeziune socială mai mare”. Poziţia oficială la nivelul politicilor comunitare este că toţi cetăţenii trebuie să obţină cunoaştere, abilităţi şi competenţe, prin educaţie permanentă, iar nevoile speciale  ale celor aflaţi în situaţie de risc de excluziune socială trebuie luate în considerare. Aceasta trebuie să conducă, în timp, la creşterea participării pe piaţa forţei de muncă şi la creştere economică semnificativă, precum şi la asigurarea, în acelaşi timp, a coeziunii sociale.

Acest domeniu, al educaţiei şi formării continue, rămâne un factor care, în România, blochează inovaţia socială, în condiţiile în care, la nivel comunitar, este considerat facilitator de inovaţie. Tocmai de aceea, este foarte important sa constientizam ca acest concept se află în centrul tuturor politicilor de acces la educaţie, datorită implicaţiilor sale în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi politicilor ocupaţionale, precum şi datorită importanţei sale în dezvoltarea personală şi socială.

Biroul HELP RO, impărtăşeşte concepţia europeană, conform căreia educaţia şi formarea sunt considerate ca fiind domenii capitale pentru reducerea sărăciei şi pentru dezvoltarea socială.

Programele de formare, dezvoltate prin intermediul proiectului TEMPUS HELP se adresează atât companiilor, cât şi sectorului  public. De asemenea, cursurile dezvoltate sub egida HELP, SE adresează şi adulţilor care au înţeles că resursa umană este cel mai important capital al unei organizaţii, economie, piaţa muncii, aflate în permanentă schimbare, în care se poate menţine şi poate progresa prin creşterea competitivităţii personale şi organizaţionale.

 

Iris Mihai

Romanian HELP Office