Naslovnica
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Dobrodošli na službene stranice TEMPUS HELP projekta

 

Higher Education Learning Partnership

UGOVOR  BROJ 144596-TEMPUS-2008-HU-JPHES

 

Help projekt povezuje sustav visokog obrazovanja i poslovni sektor u zemljama jugoistočne Eurpe ( Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Mađarska).

 

U svakoj od zemalja partnera projekta uspostavljeno je HELP partnerstvo. Glavni cij HELP projekta je inicijacija dijaloga između sustava visokog obrazovanja i poslovnog sektora o statusu i nedostacima vještina na lokalnoj razini.

 

Vodeći partner u svakoj zemlji sudionici HELP projekta je visokoobrazovna institucija koja je podržana od strane lokalnih partnera. Među lokalnim partnerima obuhvaćene su poslovna poduzeća, lokalne agencije za razvoj i javne organizacije, a koji pomažu sveučilištima partnerima projeta učinkovitije povezivanje s poslovnom zajednicom na lokalnoj razini.

 

Web stranice projekta će vam omogućiti bolji uvid u aktivnosti koje se provode u okviru HELP projekta, pristup dokumentima javnog karaktera, te uključivanje u sam projekt. Informacije su dostupne na jezicima svih zemalja članica projekta, a pristupiti im možete odabirom stijega određene zemlje.