Címlap Projekt
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
HELP - Tanulmányi Együttműködés a Felsőoktatásban PDF

Az utóbbi években jelentős társadalmi és gazdasági változások zajlanak Magyarországon és a környező régiókban. Az embereknek, a vállalkozásoknak és a közösségeknek az új körülményekhez igazodva kell a munkájukat végezniük.

A változás új problémákat vet fel, de új lehetőségeket is kínál. Az embereknek és a vállalkozásoknak új képességek és ismeretek birtokában , újszerűen kell végezni a munkájukat.

A HELP abban segít nekik, hogy az új, jövőbeli lehetőségek kiaknázásához szükséges képességeket megszerezhessék. A HELP 3 éves programot az Európai Unió TEMPUS Közalapítványa finanszírozza.

A program olyan szaktudással ruházza fel az embereket, amelyek segítenek a helyi vállalkozásoknak és javítják a helyi foglalkoztatást. A HELP program a partnerországokkal közösen igyekszik a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges szakértelemet megalapozni.

A képzési programok, tréningek munkahelyeken vagy oktatási intézetekben egyaránt megvalósíthatóak. HELP – információkat gyűjt arról, hogy az emberek és a vállalkozások milyen képzéseket igényelnek. A segítségeddel a HELP program könnyebben megtalálja a megfelelő képzési formákat.Nagyobb szakértelem, hozzáértés – nagyobb esély a fejlődésre.

A HELP program legfőbb célja, hogy - együttműködés keretében – határozza meg azokat a valódi szakképzettséget adó képzési formákat, amelyek a regionális vállalkozásfejlesztések számára alapvetően szükségesek.

A Help együttműködés résztvevői: a felsőoktatás, az üzleti és az állami szektor. A regionális együttműködés tagjai: Magyarország, Románia, Szerbia és Horvátország. Az Egyesült Királyság szakmai segítséget nyújt.

A képzési programokat a partnerországok közösen fejlesztik ki, hogy azok valóban megfeleljenek a munkavállalói és a vállalkozói szféra igényeinek.

Bővebb információért lépjen kapcsolatba velünk:

HELP Iroda

Szent István Egyetem

Tessedik Egyetemi Központ

Szarvas

Szabadság u.2

5540

 
Tanulási együttműködés a felsőoktatásban PDF

Tanulási együttműködés a felsőoktatásban

 

A HELP Projekt Menedzsment a Helyi Partnereivel létre kíván hozni egy szélesebb partnerséget a Tempus IV három éves időszakára, hogy jobban megérthesse a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokat és közös fejlesztésekkel, képzésekkel generálhassa a megújulás körülményeit.

 

A program fejezetei:

 

1 év: A szükséges analízisek elvégzése, hogy aktuális és reális összefüggéseket lehessen feltárni a közös régió ( Dél-Magyarország, Parcium, Bánát, Bácska ) társadalmi és gazdasági problémáiról.

 

 

2. év: Az ismeretek birtokában különböző fejlesztésekkel és új típusú képzésekkel, új tananyag tratalmakkal (modulokkal ) az un. „Jó gyakorlatok” átvételével a közös probléma halmazt a megoldás útjára lehet terelni és a tervezett innovációk segítségével elkészül egy „toolkit” eszközrendszer a harmadik projekt év tevékenységei számára

 

3. év: A megtervezett képzések végrehajtása mind a négy országban, azok disszeminációja. A képzésekből különböző B.Sc. M.Sc. szakok fejleszthetők ki az Eszéki, Temesvári, Újvidéki és Szent István Egyetemek számára.