Početak Događaji
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Program konferencije 4.9.2009. PDF
Napisao Administrator   

Konferencija:

Partnerstvo između univerziteta i kompanija u razvijanju obrazovnih

programa koji će najbolje odgovarati  potrebama privrede

Univerzitet u Novom Sadu - Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka

4 septembar 2009 9h

 

Program

8.30 - 9.00            Registracija učesnika

 

9.00 - 9.30            Predstavljanje HELP projekta

Prof. Fuada Stanković, šef UNESCO katedre za studije preduzetništva

 

9.30 - 10.00          Izveštaj o rezultatima  pilot istraživanja o potrebama za   treninzima u regionu

Maja Sokić, Vojvodina CESS

 

10.00 -10.30         Iskustva kompanije Carlsberg u regrutovanju, izboru kadrova

i obrazovanju zaposlenih - primer velike multinacionalne  kompanije

Nataša Stamenković,  SEE and Carlsberg Srbija HR Director

Jelena Memić, Training and Development Manager

 

10.30 - 11.00        Pauza za kafu

 

11.00 - 13.00        Diskusija, predlozi, akcioni plan i dalja saradnja u okviru  HELP projekta

Moderator: Prof. Vojin Šenk, Predsednik Stručnog veća  UNESCO  Katedre

 

13.00                     Odlazak u Carlsberg - Čelarevo

 

14.00 - 15.00         Predstavljanje i obilazak Kompanije

 

15.00 - 16.00         Koktel

 

16.00                     Povratak u Novi Sad

 
Informacija o konferenciji PDF
Napisao Administrator   

Univerzitet u Novom Sadu

UNESCO katedra za studije preduzetništva

EU TEMPUS projekt: HELP - Higher Education Learning Partnerships

www.unescochair.ns.ac.rs

www.tempus-help.uns.ac.rs

 

 

Konferencija:

Partnerstvo između univerziteta i kompanija u razvijanju obrazovnih programa koji će najbolje odgovarati  potrebama privrede

Univerzitet u Novom Sadu - Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka

4 septembar 2009 9h

Ovo je regionalni projekt s partnerima iz Hrvatske, Mađarske i Rumunije - zajednički, razmenom iskustava možemo  više da naučimo. Stručnjaci Telford koledža iz Velike Britanije su konsultanti i saradnici na projektu.


Cilj projekta:

Projekt želi da ponudi novi pogled na to kako se najbolje mogu pojedinci snabdevati veštinama potrebnim za razvijanje lokalnog biznisa.  Putem HELP projekta će se  identifikovati  veštine koje se traže da bi se što efektivnije radilo na radnom mestu.  Cilj je da se razviju novi specijalizovani treninzi koji će se kao pilot projekti ponudii u regionu.

Univerzitet u Novom Sadu radi na osnivanju Centra za doživotno učenje. Nekoliko TEMPUS projekata koji su u toku sa različitih aspekata žele da doprinesu nastanku i razvoju ovog Centra.

HELP projekt  je tako okrenut i tom cilju.

Preduzeća u Srbiji se susreću sa mnogim izazovima vezanim za svakodnevnu borbu za  tržište  i neizvesnom budućnošću.  Ljudski resursi  su  jedan od najvećih izazova  i  ključni faktor  koji doprinosi konkurentnosti  kompanija. Pronalaženje i zapošljavanje kvalitetnih kadrova, trening,  dokvalifikacija , podsticanje inovativnosti, motivacije  i  timskog rada su najvažniji ciljevi  kadrovskih odelenja u kompanijama ili kako se to danas zove menadžmenta ljudskim resursima.

Na drugoj strani, univerziteti i druge obrazovne institucije smisao svog postojanja potvrdjuju time što tržištu rada daju kvalifikovane stručnjake  koji su potrebni kompanijama.

Kako se usklađuju ciljevi, potrebe i funkcionisanje ovih važnih segmenata društva? Kako univerziteti mogu najbolje da znaju kakvi su kadrovi potrebni privredi i da li i kako ta privreda  ima priliku da utiče na  sadržaj obrazovanja?

Univerziteti su nekad  davno bili kule od slonovače, izolovani od ostalih delova društva, elitistički, zagledani u svoje vlastite ambiciozne projekte i zagledani u prošlost ili budućnost. Oni  to već odavno nisu.  Najveće promene su se dogodile u 60tim godinama 20 veka kada je osnovan ogroman broj univerziteta koji su svoja vrata široko otvorili  za mladu generaciju. Univerziteti su postali masovni nasuprot ranijem elitizmu i to se nije dogodilo samo zbog  pravednosti i pružanja šansi svima da se školuju nego i zbog sve većih potreba društva za kvalifikovanim kadrovima najrazličitijih profila.  Mi možemo voleti ili ne voleti koncept po kome se na tržištu rada znanje prodaje kao i svaka druga roba, ali u stvarnosti se to zaista dešava i to je ključna komponenta ekonomije znanja.  U meri u kojoj će u društvima kao što je naše biti shvaćena ova neposredna tržišna veza između univerziteta i privrede utoliko će se ona brže razvijati.

Dakle, veoma je važno da se zajednički univerziteti i kompanije angažuju na prevazilaženju postojećeg raskoraka između profila i sposobnosti koje se traže na tržištu i programa i treninga koje nude univerziteti.

U današnje vreme  stalnih i veoma brzih tehnoloških promena često obrazovanje  ne stiže da prati  potrebe novog okruženja.  Često se i najnoviji programi pokažu zastareli  u odnosu na stvarnost koja se stalno menja. Upravo zbog toga se danas insistira na opštim a ne specifičnim znanjima koje univerziteti treba da pružaju, ali uz to i razvijanju sposobnosti  kod studenata da budu u stanju da  ta opšta znanja  kreativno primenjuju u promenjivom okruženju. Tako univerziteti moraju da osposobljavaju kadrove za danas i naravno za budućnost.  Zato oni i postoje. Podrazumeva se da  je uloga univerziteta da vide dalje od  kompanija koje su okupirane svakodnevnom konkurentskom borbom. Zato univerzitetski programi moraju da budu okrenuti ka budućnosti . Ali istovremeno u stalnom dijalogu sa svojim stejkholderima univerziteti moraju da daju kvalifikovane stručnjake za potrebe tržišta.

 

Cilj Konferencije:

Da se otvori dijalog sa stejkholderima, da se na osnovu nekoliko uvodnih izlaganja čuju mišljenja i  predlozi  šta bi trebalo da bude sadržaj  pilot treninga u okviru TEMPUS projekta, da se okupe zainteresovane kompanije  i da se sačini Akcioni plan za dalje aktivnosti na trogodišnjem projektu.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 3